فرودگاه آنتالیا

فرودگاه آنتالیا در سال 1960 با یک ساختمان ترمینال 300 متر مربع تاسیس شد. پس از مدتی با توجه به تحولات و سرمایه گذاری در گردشگری، این مساحت 13000 میلیون متر مربع بوده است. فرودگاه آنتالیا دارای VIP و CIP Lounge است.

فاصله فرودگاه فرودگاه آنتالیا
فرودگاه آنتالیا 13 کیلومتری مرکز شهر آنتالیا، 57 کیلومتر تا کمر، نرخ ویژه تور آنتالیا 125 کیلومتر تا فینیکه، 200 کیلومتر تا کاس، 229 کیلومتر تا کالکان، 30 کیلومتر تا سریک، 65 کیلومتر تا مانوگات و 125 کیلومتر تا آلانیا است. حمل و نقل به این شهرها می تواند توسط آژانس های مسافرتی با انتقال شخصی یا تاکسی تنظیم شود